Ankstyvosios Z kartos portretas

2020, October 6


Autorė: Elena Krukonytė

Ankstyvosios Z kartos žmonės yra gimę nuo 1995 iki 2001 metų. Aš pati esu gimusi 1998 metais ir šį projektą sukurti įkvėpė mano pačios pamąstymai apie santykį su laiku. Keldama savo būties klausimus – ką aš esu nuveikusi, būdama 22 metų?; ką aš turėčiau dar nuveikti ateityje?; kodėl aš esu tokia, kokia esu? – bandau rasti atsakymus, žvelgdama į bendraamžius, su kuriais esu bendravusi realybėje ar kibernetinėje erdvėje. Projekte dalyvavę jaunuoliai yra mano kartos žmonės ir aš pastebiu, kad mūsų gyvenimai yra susiję ir persipynę. Mes nesąmoningai jaučiame tarpusavio bendrumą, mus sieja jaunos Lietuvos valstybės atmintis, laisvė, noras pažinti pasaulį bei įprasminti savo egzistenciją. Išgyvendami tą patį gyvenimo etapą mes suvokiame, kad jau tampame suaugusiais ir pradedame jausti atsakomybę už savo gyvenimą ir pasaulį. Todėl tobulėdami individualiose veiklos srityse mes kuriame savo laikmečio ir savo pačių aktualiąją realybę.

Kas sieja mus, ankstyvosios Z kartos atstovus? Neišvengiamai – technologijos, su kuriomis mes užaugome. Kompiuteriai, telefonai, internetas ir dideli informacijos kiekiai keičia mūsų mąstymą bei bendravimą – mes lengviau suprantame ir kuriame vizualiąją, o ne rašytinę informaciją, gebame mutlitaskinti, bet trumpai išlaikome dėmesį. Informaciniai pokyčiai suteikia naujas saviraiškos formas – kone kiekvienas iš mūsų turi savo asmenybės virtualiąją versiją, išreikštą per socialinių medijų platformas. Mes esame globalios kultūros atstovai – technologijos  paverčia pasaulį mažu ir pažįstamu, mes žinome, kas dedasi tolimiausiame pasaulio kampelyje ir atrandame panašumus su kitų tautybių žmonėmis. Z karta yra pirmoji lietuvių karta taip masiškai važiuojanti studijuoti į užsienį. Tačiau pabendravus su šiame projekte fotografuotais žmonemis, kurie studijuoja užsienio universitetuose, daugelis iš jų savo namais laiko Lietuvą ir po studijų ruošiasi į ją sugrįžti. Lietuviškąją Z kartą dar kitaip galima pavadinti laisvės karta, užauginta tėvų, kovojusių už Lietuvos nepriklausomybę. Taip pat mus sieja jaunos, laisvos Lietuvos prisiminimas, šalies, ką tik išsikovojusios nepriklausomybę ir dar nespėjusios prisijungti prie Europos Sąjungos. To meto idėjos, populiarioji kultūra, tendencijos suformavo jaunų žmonių tautinį ir estetinį identitetą (šią temą plačiau analizuoju internetiniame lietuviškos 90-ųjų estetikos archyve, instagramo paskyroje @90s_Lithuania). Z kartos žmonių sąmonėje išlieka ir tradicinės vertybės – gamta, namai bei šeima, nes paklausti, kur norėtų būti įamžinti, daugelis iš jų rinkosi arba gamtą, kurioje pajaučia sielos ramybę, arba namus, kuriuose užaugo ir jaučiasi saugūs. Iš esmės, mūsų karta yra dvejopa – moderni, priklausoma nuo technologijų, bet taip pat romantiška, vertinanti ryšį su tradicijomis, gamta ir besidominti praeitimi. Dvylipumas atsiranda todėl, nes mūsų karta gyvena pusiau realioje ir pusiau virtualioje realybėje. Tarp dviejų realybių galima susipainioti, toks gyvenimas yra keistas ir nestabilus, todėl klausimai, kuriuos nagrinėju šiame projekte, leidžia pažvelgti į mūsų kartos aktualiosios realybės pamatus ir esminius mūsų kartos bruožus.

Šiame projekte buvo nufotografuoti žmonės iš mano kartos, gimę nuo 1995 iki 2001 metų. Kiekvieną žmogų fotografavau jo pasirinktoje lokacijoje, atskleidžiančioje, kas prisidėjo prie jo asmenybės formavimo. Vienam tai kaimo trobelė, kurioje praleisdavo vasarą vaikystėje, kitam – tai jo rajonas, kuriame atsiskleidžia keista skirtingų architektūros stilių sintezė, o trečiam žmogui – jo namai, kuriuose jaučiasi savimi. Kiekvieno Z kartos atstovo fotografiją papildo prierašas, trumpai papasakojantis apie vaikystę, dabartinę veiklą, kodėl pasirinko fotografuotis būtent šioje lokacijoje ir kaip jis mato savo ir savo kartos ateitį.

Tags: , , , , , , ,