Kultūros Namai

2016, August 18


Autorius: Alvydas Donėla

Lietuvoje veikia arti tūkstančio kultūros centrų, jų filialų ar įstaigų atliekančių kultūros centro funkcijas. Šalies įstatymuose apibrėžta, kad šiose įstaigose vykdoma kultūrinė veikla. Taip institucionaliai yra apibūdinami kultūros namai, dabar vadinami kultūros centrais arba kultūros rūmais.

“Kultūros namai” yra fotografinis projektas, kurio viena dalis – galerija, nuolat pildoma Lietuvos miestuose ir miesteliuose nufotografuotų kultūros centrų pastatų fotografijomis. Projektas neturi numatytos pabaigos datos. Jis ištęstas laike. Taip fiksuojama ne tik dabartinė situacija, bet ir galima transformacija viena ar kita kryptimi. Kuria – tik laikas parodys.

Projekte kultūros namai analizuojami kaip įstaiga su savo lokacija konkrečioje erdvėje. Nuotraukose dokumentuojama esama objekto būklė. Tačiau laikas čia taip pat svarbi dimensija. Didžioji dalis iki šiol veikiančių arba jau nebeeksploatuojamų kultūros namų Lietuvoje statyti sovietinės okupacijos laikotarpiu kaip kolektyvinio laisvalaikio po darbo valandų vieta. Šalies atgimimo metu kvietę žiūrovus į naujųjų roko žvaigždžių koncertus, dabar užleidžiantys vietą masinio vartojimo POP kultūros produkcijai.

Nors kultūros namai be turinio – tik pastatas. Tačiau autorius užima stebėtojo iš išorės poziciją. Nesuteikdamas žiūrovui galimybės apsidairyti viduje. Nuotraukose nefiksuojamas žmogus. Jo veikla fotografuojamose įstaigose kyla tik iš žiūrovo asmeninės patirties. Fotografijose – kultūros namai kaip tos veiklos simbolis.

Patys pastatai tarsi gyvena savo ritmu, nepaisant kultūrinių, socialinių, politinių permainų. Kaip  miesto urbanistinė kraštovaizdžio dalis. Tačiau nuotraukose jie fragmentuojami, išskiriami iš prigimtinės aplinkos. Atvaizdai indeksuojami, taip žiūrovas lygindamas objektus tarpusavyje gali sužinoti kažką naujo. Visuma čia veikia labiau nei pavieniai objektai.

Kiekvienas mes puikiai žinome savo miesto vietinį institucinį kultūros židinį ir priskiriame jam individualią atmintį bei patirtį. Tačiau atvaizdai pateikti visi kartu sustiprina kultūros namų – kaip visumos, kaip politinio, ideologinio įrankio įspūdį, kurio dėka šalyje vykdoma nacionalinė kultūros politika. Ir kartu atkreipia žiūrovo dėmesį į šios įstaigos dabartines galimybes ugdyti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias socialines ir kultūrines kompetencijas bei skatina mąstyti apie jos ateitį.

Tags: , , , , , ,