Naktį Kulkom Lijo

2014, November 20

Autorius: Monika Mykolaitytė

Serija „Naktį kulkom lijo… Šiandieniniai partizanų portretai“ siekiama deramai pagerbti kovotojus už Lietuvos nepriklausomybę, taip pat primenant visuomenei apie pamirštas vertybes. Antro pasaulinio karo laikotarpiu, Lietuvos nepriklausomybę siekę apginti partizanai, kariai matę ir kentę to meto įvykius: plėšimus, suėmimus, kratas, mobilizaciją ir nusavinimus, kas ir vertė juos likti savoje žemėje ir kovoti už ją. Partizanai buvo aktyviausia ir galingiausia pasipriešinimo jėga Lietuvoje ir jų veikla tesėsi apie dešimtmetį.

Serijos pagrindinis tikslas – įamžinti šiandieną gyvus Lietuvos partizanus. Fotografuota jų pačių namuose. Pasakojimo metu daryti reportažiniai kadrai, o po jų seka reprezentatyvios režisūrinės nuotraukos. Tai suteikia serijai įvairovės, kadangi žmonės fiksuojami veiksmo eigoje, kai keičiasi situacijos, pokalbių temos, o kartu ir jų pačių emocijos ir nuotaikos. Serija norima priminti apie drąsius bei pasišventusius kovotojus, bei siekiama parodyti, kad šie žmonės neturi būti pamiršti, juk jie pasiekė savo, tai yra šiandien gyvena laisvoje, nevaržomoje ir nepriklausomoje valstybėje.