Matuoti Laiką

2017, May 15

Laikas yra viena iš pagrindinių materijos egzistavimo formų, pasireiškianti materialių objektų gyvavimo trukme, jų būsenų kaitos nuoseklumu. Laikas egzistuoja objektyviai ir yra neatsiejamas nuo judančios materijos. Laikas yra vienmatis, reliatyvus. Laikas ir erdvė neatsiejamai priklauso vienas nuo kito.