Rytas dar neišaušo

2018, March 5

1990-aisiais po penkiasdiešimties metų Sovietų Sąjungoje, Lietuva buvo pirmoji šalis išsilaisvinusi iš geležinės uždangos ir paskelbusi save nepriklausoma ir savarankiška šalimi. Per kelis ateinančius metus likusios 14 respublikų taipogi tapo nepriklausomomis taip padariusios galą didžiausiai Sovietinei sistemai pasaulyje. Tačiau ilgas priespaudos laikotarpis vienaip ar kitaip įtakojo Lietuvos istoriją ir nacionalinį identitetą, jos resursus, ekonominę sistemą bei žmones.

Route 666

2017, November 4

2017 metų rugpjūčio mėnesį išsiruošiau į 12 dienų kelionę, kurios metu teko keliauti ir autobusais, ir tranzuojant, o nakvoti pigiuose viešbučiuose. Viso to tikslas – nufotografuoti Lietuvoje likusias 100 sinagogų. Ši fotografinė ekspedicija yra dalis didesnio projekto, pavadinto “Back to Shul” (“Atgal į Sinagogą”), kuris skiriamas Lietuvos 100 metų nepriklausomybės paminėjimui ateinančiais metais.

Islamas Lietuvoje

2016, October 26

„Islamas Lietuvoje“ – tai vis dar besitęsiantis fotografinis pasakojimas apie musulmonus, gyvenančius Lietuvoje. Projektas prasidėjo kaip totorių bendruomenės tyrinėjimas, tačiau labai greitai prasiplėtė ir apima musulmonus imigrantus, pabėgelius ir atsivertusius į Islamą lietuvius.

Kultūros Namai

2016, August 18

Lietuvoje veikia arti tūkstančio kultūros centrų, jų filialų ar įstaigų atliekančių kultūros centro funkcijas. Šalies įstatymuose apibrėžta, kad šiose įstaigose vykdoma kultūrinė veikla. Taip institucionaliai yra apibūdinami kultūros namai, dabar vadinami kultūros centrais arba kultūros rūmais.

Velykos Pievėnuose

2016, March 29

Per kiekvienas Velykas, mažame Lietuvos kaime – Pievėnuose, grupė jaunų uniformuotų vaikinų vietinėje bažnyčioje eina sargybą. Jų užduotis užtikrinti, kad kasmetinė procesija liktų nesutrikdyta. Kaip bebūtų bažnyčią jie saugo ne nuo gatvės gaujų ar žiaurių nusikaltėlių, jų sargybos tikslas apsaugoti kryžių nuo „velykžydžių“- grupės vietinių vaikinų, kurie kaukėmis ir drabužiais bando įsikūnyti į vizualinius – stereotipiškus žydų ortodoksų portretus.