Sodauto

2018, July 4

2014 metų birželio pabaiga. Paskutinės repeticijos savame mieste. O po jų savaitę trunkantis galutinių štrichų uždėjimas Vilniuje, kuriuos vainikuos Pasaulio Lietuvių Dainų Šventės “Šokių diena”.