Privatus Miesto Peizažas

2021, January 4

Dažnai nesusimąstome, kokią didelę įtaką turi mus supantys žmonės, daiktai, emocijos ir aplinka. Terpė, kurios supamas auga žmogus, laikui bėgant jį formuoja, gali nukreipti viena ar kita linkme. O kaipgi vaizdas, kurį matome pro langą? Vieta, kurioje gyvename ar dirbame, ir tai, ką regime pro langą, vienaip ar kitaip veikia žmogaus emocinę bei psichologinę būseną, aplinką ir gyvenimą. Noras suprasti, kaip pro langą regimas vaizdas daro įtaką žmogui, ir buvo pagrindinis šios temos akstinas.

Sodauto

2018, July 4

2014 metų birželio pabaiga. Paskutinės repeticijos savame mieste. O po jų savaitę trunkantis galutinių štrichų uždėjimas Vilniuje, kuriuos vainikuos Pasaulio Lietuvių Dainų Šventės “Šokių diena”.