Rytas dar neišaušo

2018, March 5

1990-aisiais po penkiasdiešimties metų Sovietų Sąjungoje, Lietuva buvo pirmoji šalis išsilaisvinusi iš geležinės uždangos ir paskelbusi save nepriklausoma ir savarankiška šalimi. Per kelis ateinančius metus likusios 14 respublikų taipogi tapo nepriklausomomis taip padariusios galą didžiausiai Sovietinei sistemai pasaulyje. Tačiau ilgas priespaudos laikotarpis vienaip ar kitaip įtakojo Lietuvos istoriją ir nacionalinį identitetą, jos resursus, ekonominę sistemą bei žmones.